Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Law-Language-Philosophy Research Network

Law-Language-Philosophy Research Network (LLPRN) to projekt stworzenia sieci współpracy badaczy zajmujących się filozofią/teorią prawa, filozofią języka oraz metafizyką analityczną.

Celem projektu jest zbudowanie zinstytucjonalizowanej platformy współpracy teoretyków prawa z filozofami, która będzie miała charakter międzynarodowy. Projekt kierowany jest w szczególności do dwóch grup docelowych: pracowników naukowych oraz doktorantów, w szczególności prawników i filozofów, którzy prowadzą badania naukowe i gotowi są podjąć współpracę w ramach projektów interdyscyplinarnych.

LLPRN realizuje swoje cele poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy teoretykami prawa oraz filozofami w wymiarze międzynarodowym:

(a) zapewniając środki na staże w zagranicznych ośrodkach, w szczególności w instytucjach tworzących sieć, jak również w innych czołowych jednostkac badawczych na świecie z ofertą dofinansowania wyjazdów skierowaną do pracowników/doktorantów instytucji tworzących sieć;

(b) finansując wymiany oraz krótkie pobyty badawcze w szczególności pracowników i doktorantów pomiędzy członkami sieci; LLPRN jest również otwarta na możliwość dofinansowania tego typu wyjazdów w przypadku studentów zaangażowanych w realizacją projektów w ramach sieci;

(c) koordynując przygotowywanie wspólnych interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym w szczególności poprzez łączenie pracowników i doktorantów (również studentów) Partnerów oraz Wnioskodawcy w zespoły badawcze przygotowujące wspólnie wnioski grantowe oraz finansując koszty tłumaczenia, korekty językowej, konsultacji oraz wyjazdów roboczych.

Projekt służyć ma stworzeniu trwałych ram współpracy pomiędzy teoretykami prawa oraz filozofami w wymiarze międzynarodowym: zarówno poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi sieć, jak i poprzez rozszerzanie sieci i kolejne jednostki badawcze.

 

Instytucje tworzące sieć:

  • Wydział Filozoficzny UJ (poprzez Jagiellońskie Centrum Badawcze Prawo-Język Filozofia) - lider projektu
  • Wydział Prawa i Administracji UJ
  • Wydział Prawa, Uniwersytet w Zagrzebiu
  • Institut Jean Nicod
  • Wydział Prawa, Uniwersytet w Surrey
  • Wydział Prawa "Cesare Beccaria", Uniwersytet w Mediolanie

 

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe.