Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum

Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem związków teorii i filozofii prawa oraz filozofii języka uprawianych w paradygmacie analitycznym.

 

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) koordynowanie projektów badawczych dotyczących teorii i filozofii prawa oraz filozofii języka;

2) promowanie wyników prowadzonych badań;

3) organizowanie konferencji międzynarodowych, warsztatów, seminariów, szkół letnich oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym;

4) podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, tak krajowymi, jak i zagranicznymi;

5) występowanie o granty badawcze, w tym pochodzące od instytucji zagranicznych.